Partner name
Fødeklinik Maia
Jordemoder.dk – Fredericia
Jordemoder.DK – Gentofte
Jordemoder.dk – Odense
Naturlig Fødsel V/jordemoder Tara Ravn
Odin Specialklinik
Rygcenter Århus – Kiropraktisk Klinik