Hvis du vil klage over din behandling

Vi anbefaler, at du først kontakter behandlingsstedet direkte for at se, om I kan løse problemet i fællesskab. Heldigvis kan de fleste udfordringer klares parterne imellem uden indblanding af andre instanser.

Ønsker du at gå videre med din klage, skal du kontakte Patientombuddet. Få vejledning og find det online klageskema her.