Om Sundhedskonto

Sundhedskonto giver mulighed for privatbehandling, hvis du evt. ønsker at springe ventelisterne over eller det offentlige sundhedsvæsen ikke kan eller ønsker at tilbyde dig behandling. Sundhedskonto kan også hjælpe, hvis tilskuddet fra det offentlige eller din forsikring ikke dækker den fulde omkostning til din behandling.

Betingelser

Alle, der er fyldt 18 år og ikke står registreret hos RKI Kreditinformation eller Debitor Registret, kan søge. Det er obligatorisk, at din betaling skal tilmeldes til betalingsservice. Så snart låneaftalen er underskrevet, kan behandlingen påbegyndes.

Hvem står bag Sundhedskonto

Resurs Bank står bag Sundhedskonto og samarbejder med mange af landets største butikskæder og virksomheder.

Resurs Bank indgår i Resurs Bank A/B.
Læs evt mere på www.resursbank.dk

Resurs Bank
Delta Park 46
2665 Vallensbæk Strand
Tlf: 39 13 16 25
Fax: 39 13 16 81
info@sundhedskonto.dk
CVR. nr. 36041021

Klageadgang

Resurs Bank sætter pris på synspunkter og klager omkring vores finansieringsvirksomhed, da disse giver os mulighed for at opfange eventuelle problemer, afhjælpe dem og træffe forebyggende foranstaltninger.

Hvis du som kunde har synspunkter eller ønsker at fremføre en klage, beder vi dig derfor i første omgang kontakte vores kundeservice, som så vil forsøge at løse dit problem på bedst mulig måde. Hvis den enkelte medarbejder ikke selv er i stand til at hjælpe dig, vil vedkommende få sine kollegaer og/eller den afdelingsansvarlige til at hjælpe sig.

Hvis du stadigvæk er utilfreds med vores håndtering af en finansiel tjenesteydelse eller et finansielt produkt, kan du fremføre din klage skriftligt pr. e-mail eller brev til den klageansvarlige hos Resurs Bank. Den klageansvarlige har til opgave at besvare klager og sørger for at tilgodese dine interesser som kunde.

Du kontakter den klageansvarlige ved at klikke på e-mail-linket klagedk@resurs.dk
Du kan også sende din klage til:

Resurs Bank
Klageansvarlig
Delta Park 46
2665 Vallensbæk Strand

Fører en henvendelse ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte Forbrugerombudsmanden.